o škole, projektoch a domácich úlohách ;)

Čo tu nájdete?

Odkladám sem všetky dôležité a nutné weby, a školské zadania. Malá história toho čo pribúdalo:

2010/2011 letný semester

- Bakalárska práca

2010/2011 zimný semester

-

2009/2010 letný semester

- Tvorba internetových aplikácií
- Princípy tvorby software
- WWW - nové trendy (Flash)

2009/2010 zimný semester

- WEGA
- Proseminár z MS-Office

2008/2009 letný semester

- GSVM
- Ročníkový projekt
- UPG

2008/2009 zimný semester

- UWA

© 2009-2010 Andrej Novotný, všetky práva vyhradené