o škole, projektoch a domácich úlohách ;)

Bakalárska práca

Názov práce

Prístupnosť Ajaxových aplikácií. Využitie technológie ARIA v praxi.

Školiteľ

Mgr. Peter Lecký

Zadanie

Ukázať na konkrétnych príkladoch aplikáciu technológie ARIA, popísať jej fungovanie a označiť pozitíva či negatíva podľa špecifikácie W3C. Samotné príklady budú súčasťou WYSIWYG editoru.

Linky na zdroje

- zatiaľ žiadne

Denník

1.3.2011 - webstránka Bc

3.3.2011 - priskum podobných aplikácií

10.3.2011 - vytvorenie špecifikácie

17.3.2011 - prezentácia o základných princípoch práce

21.3.2011 - nainštalovaný základný framework

© 2009-2010 Andrej Novotný, všetky práva vyhradené