o škole, projektoch a domácich úlohách ;)

WWW - nové trendy (Flash)

Niečo málo o programovaní v ActionScript 3.0, resp. tvorbe Flash-u. Jeden z praktickejších predmetov na MatFyze.

Projekt č. 1

Bolo treba vytvoriť projekt vo FlashDevelop prostredí v ktorom sa bude dynamicky inicializovať podľa obsahu súboru "Menu.xml" vlastné "flashovské" menu. V projekte bolo potrebné využiť princípy objektovo orientovaného programovania.

Ukážka

Get Adobe Flash player

Zdrojové kódy pre FlashDevelop.

Projekt č. 2

Pokračovaním projektovej časti tohto predmetu bolo vytvorenie interaktívnej "flashovskej" aplikácie naprogramovanej pomocou ActionScriptu 3.0, podľa vlastného výberu. Príkladom je nejaká interaktívna vizualizácia, napríklad nejakého problému, ...alebo nejaká zmysluplná hra. Ja som si v tomto prípade zvolil hru Pinball.

Ukážka

Get Adobe Flash player

Zdrojové kódy pre FlashDevelop.

© 2009-2010 Andrej Novotný, všetky práva vyhradené