o škole, projektoch a domácich úlohách ;)

Proseminár z MS-Office

Aplikácia MS Office v praxi so zameraním na MS Word a MS Excel. Písanie textu, vkladanie, kreslenie a úprava obrázku, funkcie, hromadná korešpondencia, hypertexty, web stránky v MS Worde. Adresovanie buniek a formátovanie. Graf s trendovými interpoláciami. Kreslenie a vkladanie štruktúr, databázy a databázové funkcie, analýza údajov, triedenia, filtrovanie, funkcie, pozadie, formuláre, web nástroje, web stránky v MS Excel.

Projekt č. 1 (MS Word)

- založenie fiktívnej firmy s názvom mena poslucháča
- logo firmy vytvorené alebo modifikované vo Worde vyjadrujúce predmet podnikania alebo iniciály poslucháča
- hlavičkový papier – obsahuje logo firmy, ohraničenie (rámček) pre adresáta, všetky dáta fiktívnej firmy
- ponukový list firmy – min. 3. str., texty s gr.úpravou, tabelátory, práca s písmom
- centrálna stránka
- ponukový list
- hlavičkový papier – pre internú potrebu
- popis činnosti firmy
- štruktúra – firmy, činnosti, výroby, atď.
- tabuľka
- hospodárske výsledky alebo prognózy (graf, nákresy, výpočty, atď.)
- popis programu, stránok, ovládania,...

Projekt č. 2 (MS Excel)

- pokračovanie v riadení fiktívnej firmy (viď. Word)
- elektronická objednávka
- faktúra prepojená s objednávkou
- evidencia faktúr – prípravná databáza na štatistické spracovanie
- centrálna stránka – hlavné menu
- krížová tabuľka – Pivot table
- štatistická analýza
- hospodárske výsledky alebo prognózy (graf, nákresy,... výpočty, atď.)
- popis programu, stránok, ovládania,...

Riešenia

- MS Word
- MS Excel

© 2009-2010 Andrej Novotný, všetky práva vyhradené